الف ) تفکر علمی و توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر «تفکر علمی» و عقلانیت باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر این صورت اگر به جای ۴۰۰ میلیارد دلاری که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق کرده ایم ۴۰۰ تریلیون دلار هم تزریق می کردیم...

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صفی الله (سرمدی) در پنجشنبه ۱۷ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 13:13 PM |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صفی الله (سرمدی) در پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۲ و ساعت 22:40 PM |

بازار آزاد روي كاغذ يكطوري موفق است اما خود بازار آزاد چند پيش شرط دارد كه عبارتند از:

 نظم و قانون، امنيت اشخاص و دارايي ها، تعادل بين رقابت و تعاون، تقسيم مسئوليت ها و پراكندگي قدرت، انتقال قوه قضايه، روابط بين المللي از نظر سياسي،تحرك اجتماعي، اعتماد به دولت، اشكال در آمد رقابت، آزادي اطلاعات همراه با مخالفت- يك پول ثبات و يك نظام قابل اتكا و كار آمد بانكي، نظارت يا اجراي انحصارهاي طبيعي توسط دولت، چترهاي حمايتي، تشويق نوآوري به ويژه بيمه و اعمال علامت تجاري و حفظ حقوق آثار مهمترين هدف انسانها مطلوبيت مي باشد. عامل آن بودجه- سليقه و رضايت مندي نوع ان را انتخاب نموده از نظر كار به مقدار اوقات فراغت و ساعت كار و مقدار پول بر مي گردد به نوع سليقه فردي.
 هدف بنگاه اقتصادي كسب سود است.
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صفی الله (سرمدی) در جمعه ۲۵ اسفند۱۳۹۱ و ساعت 0:19 AM |

رشد و توسعه زندگی بشر را میتوان در گرو توجه به بُعد اقتصادی آن دانست و زمانی این توسعه به‌صورت تصاعدی پیشرفت نمود که نگرش‌ها و تحلیل‌ها، رنگ و لعاب اقتصادی به خود گرفت و آرمان‌های کلان، اذهان بشر را به خود مشغول نمود و به همین صورت بود که اعمال بشر با سرعت بیشتری با انگیزه‌های اقتصادی و با نیت تحصیل ارزشهای مادی آمیخته شده و جریانهای خاصی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد. اقتصاد همواره با دو مفهوم رفع نیازهای مادی و رسیدن به خواستهای مادی همراه و هماهنگ بوده است. تلاش و کوشش برای رسیدن به حداکثر نتیجه موردنظر، عنصر اصلی اقتصاد و یک نگاه اقتصادی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صفی الله (سرمدی) در جمعه ۱۵ مهر۱۳۹۰ و ساعت 8:7 AM |

پرسش های فصل اول

1.    درباره مهمترین انتخاب های زندگی خود بین اهداف مختلف سه مثال را ارا ئه کنید

2.    هزینه فرصت تماشای یک فلم چیست ؟

3.    آب برای زندگی ضروری است منافع نهایی ناشی از مصرف یک لیوان آب زیادند یاکم

4.    به چه دلیل سیاست گذاران باید به انگیزه مردم توچه کنند

5.    به چه دلیل تجارت بین کشورها بامسابقات مختلف  که دران ها برخی بازنده وبرخی برنده هستند هیج شباهتی  ندارد؟

6.    دست نامرئی دربازار جه کاری انجام می دهد

7.    دو دلیل اصلی ناتوانی بازار را ارءه وبرای رک دام مثالی ذکر کنید

8.    اهمیت بهره وری در چیست

9.    تورم چیست علل آن کدام اند

10.                       ارتباط بین تورم و بیگاری درکوتاه مدت جگونه است

مسایل و کاربردها

1.    برخی تصمیم گییرها جانشنی برای اقدامات زیر را تعیین کنید

·        خانواده ای میخوهد تصمیم بگیرد که یک خودزو جدید بخرد

·        یک نماینده مجلس تصیم می گیدر که جقدر تودجه برای پارک های ملی تخصیص داده

·        مدیر عامل یک شرکت  تصمیم می گیرد که جققدربودجه برای چارک هی ملی تخصیص دادهشود

·        یک استاد دانشگاه تصمیم می گیرد که چه مطالتی را برای کلاس آماده کند

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط صفی الله (سرمدی) در جمعه ۱۸ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 18:6 PM |